دستاوردهای مرکز

  • کسب رتبه اول مرکز تحقیقات برتر در شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
  • کسب جایزه ملی بنیاد کویت برای جلوگیری از بیماریهای سرطانی و قلبی عروقی توسط آقای دکتر علیرضا انصاری مقدم در پنجاه و هشتمین اجلاس کمیته منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت
  • کسب رتبه چهارم محققین برتر در بخش HSR در هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط  آقای دکتر علیرضا انصاری مقدم
  • کسب رتبه محققین برتر در سه سال متوالی توسط آقایان دکتر علیرضا انصاری مقدم- دکتر ادریس بذرافشان -دکتر رمضان میرزایی
  • دریافت جایزه زن نمونه پژوهشگر در سال 1385 از دست ریاست محترم جمهوری توسط خانم دکتر فاطمه رخشانی.
  • دریافت جایزه کشوری برگزیدگان سی سال سلامت در سال 1387 از ریاست جمهوری دست ریاست محترم جمهوری توسط خانم دکتر فاطمه رخشانی.درباره ما

محتوای مرتبط