همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی

همکاری با سازمانهای بین المللی:

·       سازمان جهانی بهداشت

·       صندوق کودکان سازمان ملل

·       اداره کل سلامت خانواده و صندوق جمعیت سازمان ملل

·       دانشگاه سیدنی استرالیا

همکاری با سازمانهای ملی:

·       مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

·       موسسه ملی تحقیقات سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

·       اداره کل بیماری ها و گلوبال فاند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

·       پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران

·       مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی تهران

·       مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بیرجند

·       مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت خرم آباد

·       دانشگاه علوم پزشکی یزد

·       اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان

·       امور دهداریهای استانداری استان سیستان و بلوچستان

·       شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان

·       واحد آسیب های اجتماعی سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

        مرکز تحقیقات جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

        شبکه ملی تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 درباره ما

محتوای مرتبط