معرفی و شرح وظایف CV

 

معاون آموزشی مرکز: دکتر حسن اوکاتی علی آباد

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

رتبه علمی: استادیار

رزومه :  CV

ایمیل: dr.okati@zaums.ac.ir

 


معاونت آموزشی

محتوای مرتبط