جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
دکتر سحر شبستری کارشناس پژوهش 33427906
خانم شیما نخعی کارشناس مجله چشم انداز سلامت 33427903
آقای علی رضا خرم کارشناس مرکز 33427913
آقای علی عبدالرحیمی کارشناس IT 33427913
منیژه رحیمی کارشناس پذیرش 33421259
الهام نصیری کارشناس آزمایشگاه 33427847
اعظم فقیهی کارشناس بالینی 33434961

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط