هیئت موسس

     نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رتبه علمی

دکتر علیرضا انصاری مقدم

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

استاد

دکتر شاهرخ ایزدی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

استاد

دکتر ادریس بذرافشان

دکتری تخصصی بهداشت محیط

استاد

دکتر فاطمه رخشانی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

استاد

دکتر فردوس کرد مصطفی پور

دکتری تخصصی  بهداشت محیط

دانشیار

دکتر رمضان میرزایی

دکتری تخصصی  بهداشت حرفه ای

استاد


درباره ما

محتوای مرتبط





  • زاهدان-بلوار بهداشت-میدان مشاهیر-مرکز تحقیقات ارتقای سلامت
  • کد پستی 9816913396
  • تلفن  05433421259
شماره تلفن ها سروش لیست سایت های دانشگاه

نقشه گوگل

 

 

ارتباط با ما

 

,دکترعلیرضا انصاری مقدم,دکتر شاهرخ ایزدی,دکتر ادریس بذرافشان,دکتر فاطمه رخشان,دکتر فردوس کرد مصطفی پور,دکتر رمضان میرزایی

تعداد بازدیدکنندگان امروز 65
آخرین بروزرسانی سایت: 32 روز قبل