معرفی و شرح وظایف CV

 

ریاست مرکز تحقیقات ارتقای سلامت:

دکتر علیرضا انصاری مقدم

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

رتبه علمی:استاد

ایمیل:ansarialireza@yahoo.com

تلفن: 05433427904

 

 

 

 

 


حوزه ریاست

محتوای مرتبط