خبرنامه مجلهارزیابی فلزات سنگین در گرد و غبار خیابانی تهران با استفاده از فاکتور غنی سازی و شاخص انباشتگی Igeo
چکیده مقاله: در مطالعه ای که توسط جناب آقای دکتر امیر حسین محوی و همکارانش انجام گرفت، بررسی میزان غلظت آرسنیک، کادیوم، مس، و روی در غبار خیابان­ها با استفاده از شاخص زمین انباشتگی و فاکتور غنی سازی صورت گرفت همچنین نشان داد عناصر مختلفی وجود دارند که سبب افزایش شدید فلزات سنگین در غبار خیابان­های تهران می­شود.
 ١٠:٠٩ - 1398/03/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
کمی سازی متابولیت­های ادراری تولوئن و زایلن به عنوان شاخص­های زیستی مواجهه شغلی در کارگران صنعت چاپ
چکیده مقاله: در این مطالعه که توسط جناب آقای دکتر میرزایی و همکارانش صورت گرفت نشان داد که در صنعت چاپ کارگران در معرض انواع وسیعی از حلال­ های شیمیایی از جمله تولوئن و زایلن قرار می­گیرند وپایش زیستی ابزاری اساسی برای ارزیابی ریسک سلامت شغلی است بنابراین نظارت برای مواجهه با تولوئن و زایلن برای کارگران مواجهه با آنان مفید است.
 ٠٧:٣٥ - 1398/03/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
جذب و تجزیه زیستی تولوئن توسط اسکرابر دو فازی تحت فشار پایین با استفاده از فاز آلی روغن برش
چکیده مقاله: در مطالعه ای که توسط سرکارخانم فریده گل بابایی و همکارانش انجام شد، نشان داد که ترکیبات آلی فرار، منبع اصلی آلودگی هوا بر سلامت انسان و محیط زیست هستند که روش­های مختلفی برای حذف این آلاینده­ها از جریان­های هوایی از جمله روش­های بیولوژیکی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بدون استفاده از فاز ارگانیک راندامان حذف بسیار پایین بوده که می­تواند ناشی از خاصیت آبگریزی تولوئن باشد.
 ٠٩:١٢ - 1398/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی شیوع و الگوی استفاده از هدفون و ارتباط آن با فقدان شنوایی درمیان دانش آموزان
چکیده مقاله: در مطالعه­ای که توسط جناب آقای اصغر محمدپوراس و همکارانش در شهر قزوین با هدف بررسی فقدان شنوایی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات سلامتی عمومی انجام شد، نشان داد که دانش آموزان الگوی خطرناکی برای استفاده از وسایل شنوایی شخصی دارند که این امر نیازمند توجه بیشتر به جهت افزایش آگاهی و نگرش دانش آموزان نسبت به استفاده از هدفن است.
 ٠٨:٥٤ - 1398/03/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
استفاده و بهرهگیری از بیمارستان عمومی در درمان پناهندگان سوری در ترکیه
چکیده مقاله: در مطالعه­ای که توسط Yaseman Albulut و همکارانش انجام شد، نشان داد که با توجه به اینکه سلامت پناهندگان به نگرانی سیاسی در ترکیه تبدیل شده است، لذا باید نقش و ظرفیت خدمات بهداشتی پیشگیرانه و صفحات بهداشتی اولیه توسط پزشکان خانواده به منظور کاهش بار کاری بیمارستان­ها، افزایش یابد و نیز نتایج نشان داد که همه پناهندگان از خدمات پیشگیرانه و اضطراری استفاده کرده­اند و نیز پناهندگان ثبت شده حق استفاده از خدمات بهداشتی اولیه و ثانویه رایگان را دارند
 ٠٩:٤٤ - 1398/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>


مجله چشم اندازسلامت

محتوای مرتبط