شرایط عضویت در مرکز

شرایط احراز عضویت:

·       پذیرش عضو هیئت علمی در مرکز منوط به ارائه حداقل یک مقاله اصیل چاپ شده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی داخلی یا خارجی به عنوان نویسنده اول یا مسئول می‌باشد.

·        تداوم عضویت در مرکز تحقیقاتی منوط به چاپ حداقل یک مقاله اصیل به عنوان نویسنده اول یا مسئول با ذکر نام مرکز تحقیقات در مجلات علمی- پژوهشی معتبر داخلی و خارجی طی مدت 2 سال عضویت می‌باشد.

 

زمینه‌های فعالیتی اعضای مرکز:

·       همکاری در تحقیقات مرکز به عنوان مجری، همکار یا ناظر

·       همکاری در تهیه و نگارش مقالات

·       همکاری در ترجمه یا نگارش کتاب

·       مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها

·       مشارکت در برگزاری ژورنال کلاب‌ها

·       مشارکت در برنامه‌های مشاوره‌ای

·       مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی مرکز

·        حضور در جلسات مرکز

 

امتیازات اعضای مرکز:

·       صدور ابلاغ عضویت جهت اعضا

·       صدور گواهی ساعات مشارکت اعضا در فعالیت‌های مرکز

·        صدور تقدیرنامه در پایان سال جهت اعضای فعال

·       استفاده از امکانات مرکز جهت پیشبرد اهداف پژوهشی

·       پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

 

مدارک لازم متقاضیان عضویت:

·       ارائه درخواست عضویت به ریاست مرکز

·       ارائه فایل رزومه علمی پژوهشی

·       ارائه فایل علایق تحقیقاتی و مطالعات در حال اجرا

·        ارائه آدرس لینک گوگل اسکولار، ایمیل، آدرس و شماره تماس

 

 


درباره مرکز

محتوای مرتبط