اهداف

هدف كلي:

  • افزايش توانمندي‌های تحقيقاتی و تلاش برای کسب جایگاه علمی مرکز تحقیقات ارتقای سلامت در سطح منطقه‌ای، ملی و بین المللی

اهداف اختصاصی:

  • توسعه و به‌کارگیری دانش بشری در زمینه ارتقای سلامت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

  • افزایش توانمندی‌های تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی

 

  • ارتقاي سطح كمي و كيفي همكاري با سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی در جهت اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك

 

  • گسترش مرزهای دانش و توليد علم؛ نشر دستاوردهای مطالعات کاربردی در جهت رفع مشکلات منطقه‌ای و ملی

 

  • ارتقاء كيفي‌ و كمي‌ تحقيقات؛‌ هدفمند نمودن‌ مطالعات‌ و حمايت‌ از محققين‌ در جهت نيازهاي منطقه‌ای و ملی

 

  • توسعه‌ استفاده‌ از نتايج‌ تحقيقات‌ كاربردي‌ در جهت حل‌ مشكلات‌ جامعه‌

 

  • تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی محقق جهت پیشبرد اهداف پژوهشی

 

  • ارتقاء كيفيت‌ و كميت‌ خدمات اطلاع‌ رساني‌ علمي پژوهشي و مشاوره

 


درباره مرکز

محتوای مرتبط