جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
دکتر سحر شبستری کارشناس پژوهش 33419406
خانم شیما نخعی کارشناس مجله چشم انداز سلامت 33427903
آقای علی رضا خرم کارشناس مرکز 33427904
آقای علی عبدالرحیمی کارشناس IT 33427904

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط