اخبار > طرح مطالعه سلامت کارکناندکتر علیرضا انصاری مقدم ریاست مرکز مطالعه سلامت با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: مطالعه کهورت سلامت کارکنان از نیمه دوم آبان ماه ۱۳۹۹ با هدف ارزیابی سلامت کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شروع خواهد شد.

 هدف این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل خطر شغلی و غیر شغلی بیماریهای غیر واگیر شامل عوامل ژنتیکی، محیطی، اجتماعی، اقتصادی و عادات و رفتارهای شخصی و تاثیر آن بر سلامت و کیفیت زندگی کارکنان در زمان اشتغال به کار تا بازنشستگی و پس  از آن است.

وی تصریح کرد: شرکت کنندگان این مطالعه حدود 10هزار نفر پیش بینی شده اند که برای مدت 1۰ سال از لحاظ پارامترهای مختلف سلامت مورد ارزیابی های بالینی و آزمایشگاهی قرار خواهند گرفت. و در بلند مدت به بررسی عوامل تاثیرگذار بر سلامت از جمله وضعیت اجتماعی- اقتصادی، سلامت و عوامل روانی، متغیرهای شغلی از جمله گروه و طبقه شغلی، شیفت کاری، تعارض کار و خانواده، مسائل روانی- اجتماعی محیط کار، سوابق بیماریها و مصرف داروها، مواجهه با انواع دخانیات از جمله قلیان، بررسی کیفیت زندگی، سبک زندگی شامل فعالیت فیزیکی،تغذیه، اعتیاد به گوشی همراه، سلامت دهان، ،کیفیت خواب و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی میپردازد.

همچنین  بررسی های پاراکلینیکی شامل تست تنفس، نوار قلب، بررسی مقادیر بیوشیمیایی خون، شمارش سلولهای خونی، ترکیب ادرار، فشارخون و تن سنجی انجام خواهد شد.1399/08/06 ١٠:١٥ News ٢٩٤٧٤


خروج

اخبار مرکز

اخبار جدید

تحول زیربنایی در حوزه تحقیقات سلامت در سیستان و بلوچستان
و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون
دستاورد بزرگ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در حوزه بین المللی
بازدید رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی 1399/10/25
برگزاری کارگاه مجازی ثبت بیماری هاو پیامدهای سلامت
سیزدهمین جلسه مجله چشم انداز سلامت(Health Scope)
دریافت فایل دعوت نامه و پمفلت طرح مطالعه سلامت کارکنان دانشگاه علوم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ پزشکی زاهدان
طرح مطالعه سلامت کارکنان
فاز دوم طرح تحقیقاتی بررسی سرو - اپیدمیولوژیک کووید 19 در جمعیت ایرانی
دعوت از کارکنان دانشگاه جهت شرکت در طرح مطالعه کوهورت سلامت
اهمیت پژوهش
کارگاه آموزشی یک روزه مجازی آزمایشگاه
رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
بررسی آخرین وضعیت طرح کوهورت کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه مجازی پرسشگری تغذیه با همکاری کوهورت پرشین
برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه مجازی پرسشگری بالینی با همکاری کوهورت پرشین
برگزاری کارگاه یک روزه آموزشی مجازی پرسشگری عمومی با همکاری کوهورت پرشین
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی پرسشگری روانشناسی با همکاری کوهورت پرشین
برگزاری جلسه با دکتر سید محمد هاشمی شهری و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص شروع طرح مطالعه کوهورت کارکنان
بر اساس نتایج اولیه پژوهش مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

محتوای مرتبط