اخبار > نشست با مسئول محترم برنامه ملی ثبت سرطان کشوردر حاشیه این کارگاه، نشستی فی مابین دکتر علیرضا انصاری مقدم رئیس مرکز تحقیقات ارتقای سلامت و مسئولین این مرکز با حضور جناب آقای دکتر زنده دل مسئول محترم برنامه ملی ثبت سرطان کشور و معاونت بهداشتی استان جناب آقای دکتر طباطبایی و جناب آقای دکتر شیخ زاده معاون فنی و جناب آقای دکتر سرتیپی مدیر گروه بیماری های واگیر و غیر واگیر و سرکار خانم دکتر پارسی مسئول ثبت سل و سرکار خانم محمودی کارشناس بیماری ها و همچنین مسئولین مدارک پزشکی بیمارستان های خاتم الانبیاء و علی ابن ابیطالب (ع) خانم ها کریمی و میرشکار برگزار شد،سپس، دکتر علیرضا انصاری مقدم رئیس مرکز، به ارائه گزارش جامعی از عملکرد این مرکز پرداخت و در ادامه،جناب آقای دکتر زنده دل تصریح کردند: با توجه به زیرساختها و پتانسیل های مرکز تحقیقات ارتقای سلامت زاهدان امکان راه اندازی "مرکز ثبت سرطان استان " وجود دارد و در صورت راه اندازی مورد حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع قرار خواهد گرفت.


1397/12/27 ٠٨:٣١ News ٢١٢٨٧


خروج