اخبار > جلسه دفاع پایان نامه خانم پریا امیریان دانشجوی دکتری پژوهشی بهداشت محیطجلسه دفاع  پایان نامه  خانم پریا امیریان دانشجوی  دکتری پژوهشی  بهداشت محیط  تحت عنوان:  

"حذف ترکیبات BTEX (بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن) و کلروفنل ها (2،4- دی کلروفنل، 2،6- دی کلروفنل، 2،4،6- تری کلروفنل)از پساب های سنتتیک توسز فرایند ازن زنی کاتالیستی ناهمگون با استفاده از نانو ذرات اکسید آهن، اکسید مس و اکسید منیزیم"

راس ساعت 12 روز سه شنبه 97/12/21 در محل اتاق جلسات مرکز تحقیقات ارتقای سلامت برگزار خواهد شد.

  از تمامی دانشجویان و علاقه مندان دعوت به عمل می آید راس ساعت مقرر در جلسه حضور یابند.

 

 


1397/12/18 ١٠:٢٠ News ٢١١٦٦


خروج