اخبار > بازدید معاون محترم آموزشی دانشگاهدر ادامه در سالن جلسات مرکز با حضور ریاست مرکز و سایر مسئولین، جناب آقای دکتر انصاری مقدم گزارشی از فعالیتهای مرکز ارائه نمودند، و در خصوص همکاری های مرکز با حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به بحث و بررسی پرداختند.


1397/10/23 ٠٩:٤٦ News ٢٠٥٤٤


خروج