اخبار > بازدید جناب آقای پروفسور رضا ملک زاده معاون محترم پژوهشی وزارت بهداشت در ابتدای این بازدید، جلسه‌ای در سالن کنفرانس مرکز مطالعه سلامت(کوهورت) برگزار شد، سپس، دکتر علیرضا انصاری مقدم رئیس مرکز، به ارائه گزارش جامعی از عملکرد این مرکز پرداخت و در ادامه، جناب آقای پروفسور رضا ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، تصریح کردند: با توجه به زیرساختها و پتانسیل های مرکز مطاله سلامت (کوهورت)، کوهورت زاهدان امکان راه اندازی "طرح کوهورت کارکنان " وجود دارد و در صورت راه اندازی مورد حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع قرار خواهد گرفت.


1397/10/23 ٠٩:٣٣ News ٢٠٥٤٣


خروج