اخبار > بازدید معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه از مرکز تحقیقات ارتقای سلامتمعاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از مرکز تحقیقات ارتقای سلامت در روند پیشرفت مطاله کوهورت سلامت بزرگسالان و چشم بازدید نمودند. همچنین در جلسه ای در سالن کنفرانس مرکز با حضور معاون آموزشی مرکز دکتر حسن اوکاتی و سایر مسئولین مرکز به مسائل و مشکلات مرکز پرداخته شد.

 


1397/10/23 ٠٦:٥١ News ٢٠٥٣٠


خروج