اخبار > مهلت دریافت چکیده مقالات نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت تا10 مهرماه تمدید شدبا توجه به استقبال علاقمندان برای ارائه مقاله و درخواست مکرر از دبیرخانه همایش جهت تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات، کمیته برگزاری، مهلت دریافت چکیده مقالات را تا10 مهرماه تمدید نمود. ...

 لینک کنگره


1397/07/04 ٠٩:١٨ Events ١٩٣٣٢


خروج